Zeekraal & Lamsoor uit de Zeeuwse kwelders

Deze mooie zilte zeegroenten combineren fantastisch bij Vis, Schaal & Schelpdieren. Maar ook bij Lamsvlees is dit een delicatesse.

De Zeeuwse Zeekraal is verkrijgbaar van begin Mei tot September en groeit op de Zeeuwse Schorre, dit is een begroeide buitendijkse landaanwas, die bij een gemiddeld hoogwater niet meer onderloopt, maar die wel leeft op het onttrokken zilte oftewel brakke zeewater.

Het grootste aaneengesloten brakwater schorrengebied van Europa is het Verdronken Land Van Saeftinghe, en is deels in Zeeland en deels in Vlaanderen gelegen.

Lamsoor komt voor op Zeeuwse kwelders, en in gebieden die onder invloed staan van het getijde en af en toe overstroomd worden met zeewater, de zogenaamde zilte zoom.

Lamsoor, ook wel Zeeaster of Zeespinazie genaamd, kan geoogst worden van Maart tot eind September.